ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สกาว
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชีวิตนี้มอบเเด่พระคริสต์
รูปภาพ
: