ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รอน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
jesuslovewe...ron
รูปภาพ
: