ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โก๋ง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณและฉัน
รูปภาพ
: