ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อง
อายุ
:
576 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน
รูปภาพ
: