ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปินส์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ ปินสื นะ คับ
รูปภาพ
: