ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
jesus love me
รูปภาพ
: