ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
PPR
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi! I'm New Christian
รูปภาพ
: