ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Annie
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
To live is to walk, is to talk to the Lord.
รูปภาพ
: