ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
sky
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
อนุชนที่มีปัญหาปรึกษาได้
รูปภาพ
: