ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอห์น
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักอนุชนครับ
รูปภาพ
: