ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โด่ง
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ละอ่อนดอยฮักพระเจ้าเน้อ
รูปภาพ
: