ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nOT
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
HOLALAHOLALA
รูปภาพ
: