ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ฟท์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: