ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ้น
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ต้องการคำหนุนใจ^_^
รูปภาพ
: