ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
582 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อยู่กับพระเจ้านะ
รูปภาพ
: