ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดา
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
สายลมที่หวังดี
รูปภาพ
: