ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หยก
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
Thank God
รูปภาพ
: