ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tik
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
안녕하세요 반갑습니다
รูปภาพ
: