ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจน
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีจร้า....ยินดีที่รุ้จักทุกคน
รูปภาพ
: