ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
chay
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
HI!! My name is..
รูปภาพ
: