ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุหลาบ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้า (เด็กภูเขา)
รูปภาพ
: