ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โก้
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อันยอง ฮาเซโย นานิน โก้อิมนีดา
รูปภาพ
: