ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
pallm
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
evrything 4 U
รูปภาพ
: