ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบลล์
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
jinglebell ka
รูปภาพ
: