ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มด
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: