ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นตาล
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ต้นตาลครับ
รูปภาพ
: