ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ครูแข
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
ชอบทำกิจกรรมนะ
รูปภาพ
: