ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: