ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดา
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียน
รูปภาพ
: