ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หน่อย
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
Have a nice day
รูปภาพ
: