ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำปู๋
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราทุกๆคนแม้เราจาเป็นคนปาบ
รูปภาพ
: