ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมิว
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์....ของพระเจ้า
รูปภาพ
: