ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jern
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
abcdefghijk
รูปภาพ
: