ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิลนี่
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักในพระคริสต์ (นิลนี่ค่ะ)
รูปภาพ
: