ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นก
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รับใช้เต็มเวลา เกี่ยวกับอนุชน วัยรุ่นโดยตรงคะที่
รูปภาพ
: