ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ่น
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
รักไม่เปลี่ยน
รูปภาพ
: