ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กาน
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ให้พระเจ้าเป็นที่1ในชีวิต
รูปภาพ
: