ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บีโบว์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หนูชื่อ...บีโบว์คะ
รูปภาพ
: