ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bless
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: