ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องตาล
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อตาลคะเป็นเพื่อนกะทุกคนคะ
รูปภาพ
: