ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
gam
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นผู้เชื่อใหม่
รูปภาพ
: