ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ่ม
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi.. Nice to meet you
รูปภาพ
: