ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชิงชิง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
GOD IS GOOD
รูปภาพ
: