ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ๊ด
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
Every moment,Thank God.
รูปภาพ
: