ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอห์น
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ต้องการคนของพระเจ้า
รูปภาพ
: