ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชอล
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ร้กแท้คือรักของพระเจ้า
รูปภาพ
: