ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนูเล็ก
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อหนูเล็กหรือที่เพื่อนๆเรียกไอ่น้อย
รูปภาพ
: