ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พลอย
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
เมื่อเราอ่อนแอเราเข้มแข็งในพระเจ้า
รูปภาพ
: