ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิทย์
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ต้องการแลกเปลี่ยนพระพรคับ
รูปภาพ
: