ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชาติ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนๆใหม่ และเป็นพี่น้องคริสเตียนยิ่งดี
รูปภาพ
: